Радіаційний вплив ССВЯП

Радіаційний вплив ССВЯП на атмосферу регіону

При нормальній експлуатації ССВЯП виходу радіонуклідів в атмосферу з ВКЗ-ВВЕР не відбувається.

За час експлуатації не було досягнуто меж безпечної експлуатації;

Не було виявлено порушення проектних меж;

Радіаційний контроль майданчика ССВЯП показує, що вміст радіонуклідів у воді свердловин, стічній воді, атмосферних випадіннях і атмосферному повітрі відповідає природному фону і рівню глобального забруднення регіону.

Абсолютний вміст довгоживучих радіонуклідів у гідросфері регіону вказує на глобальний характер їх походження. Оцінки радіоекологічного стану гідросфери регіону в багатьох випадках обґрунтовувалися індикаційними властивостями живих організмів водних систем. На підставі різних методик оцінки якості води найбільшого об'єкта регіону - Каховського водосховища, і на підставі результатів вимірювання радіоактивності води виявляється, що рівень забруднення радіонуклідами гідросфери регіону набагато менший допустимого.

Радіаційний вплив ССВЯП на наземні екосистеми

При нормальній експлуатації ССВЯП забруднення радіонуклідами наземних екосистем не очікується.

Незважаючи на ландшафтну схильність ґрунтового і рослинного покриву лівобережної частини регіону ЗАЕС до акумуляції радіонуклідів, дані багаторічних спостережень свідчать про відповідність рівня вмісту радіонуклідів у ґрунтово-рослинному шарі регіону рівням глобального забруднення і фонового вмісту.

Разом з тим ЗАЕС планує встановити за майданчиком ССВЯП наступний радіаційний контроль:

  • вмісту радіонуклідів у ґрунтово-рослинному шарі території, що примикає до майданчика;
  • радіаційного стану на майданчику зберігання згідно з регламентом;
  • річної дози опромінення на охоронному периметрі термолюмінесцентними дозиметрами-накопичувачами;
  • безперервного вимірювання потужності дози гамма випромінювання на майданчику зберігання засобами АСКРО.

Дози опромінення населення

Радіаційний вплив ССВЯП ЗАЕС при нормальній експлуатації на населення регіону виключається. Радіаційний вплив ССВЯП на населення при проектних аваріях також виключається. Можливий радіаційний вплив ССВЯП ЗАЕС на населення у разі виникнення запроектних аварій, ймовірність виникнення яких нижче 10-7. Цей вплив не перевищує допустимих меж для нормальної експлуатації станції.

Утворення рідких і твердих радіоактивних відходів

Завдяки пасивному характеру системи ВКЗ-ВВЕР, при транспортуванні і зберіганні відпрацьованого палива на території ССВЯП радіоактивних відходів не утворюється. Рідкі радіоактивні відходи, що утворюються при дезактивації перевантажувального контейнера за обсягом не перевищують аналогічні відходи при дезактивації транспортного контейнера ТК-13, що застосовувався раніше. Протягом року на енергоблоках станції таких відходів очікується не більше 3,0 м3 при загальній активності менше 100 мілікюрі.

Викиди і скиди тепла і вологи

Кожен реактор АЕС розвиває теплову потужність близько 3000 МВт, з яких 1000 МВт у вигляді електроенергії передається споживачам, а 2000 МВт теплової потужності розсіюється в навколишнє середовище через бризкальні басейни, градирні і водойму-охолоджувач. Таким чином, повне теплове навантаження шести блоків АЕС становить близько 12 000 МВт потужності. Відпрацьовані тепловиділяючі зборки знаходяться в басейні витримки і тепло від них постійно надходить в навколишнє водне середовище басейна витримки. Тому їх зберігання на майданчику ССВЯП не призводить до додаткового надходження тепла в навколишнє середовище, а лише до його перерозподілу. Перерозподіляється незначна частина всього теплового потоку від АЕС, оскільки при повному заповненні ССВЯП - 9000 ВТВЗ, кожна з яких виділяє не більше 1 кВт тепла. Частка перерозподіленого тепла складає менше 0,1% всього теплового навантаження АЕС, що практично не робить ніякого додаткового навантаження на навколишнє середовище.

Відбір води для заповнення втрат води в технологічних циклах

У додатковому водозаборі при експлуатації ССВЯП немає потреби.

Відчуження земель

Додаткового відчуження земель не потрібно. Майданчик ССВЯП і всі технологічні операції будуть проводитися в рамках наявної площі території ЗАЕС.

Станом на 24.07.2021 - 04:23

Виробничі показники
Енергоблок №1 937 МВт
Енергоблок №2 951 МВт
Енергоблок №3 971 МВт
Енергоблок №4 975 МВт
Енергоблок №5 -
Енергоблок №6 -
Сумарне навантаження 3834 МВт
Радіаційний стан
Промисловий майданчик 0.08 мкЗв/г
м. Енергодар 0.08 мкЗв/г
Метеорологічний стан
Температура повітря 19.3
Вітер ПнПнЗ
Швидкість вітру 1.8 м/с
Відносна вологість 73 %
Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.