Міжнародне агентство з атомної енергії (International Atomic Energy Agency) є провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічного співробітництва в галузі світового використання ядерної технології.

Міжнародна організація створена 29 липня 1957 року в якості незалежної установи в рамках системи Організації Об'єднаних Націй. В даний час учасниками МАГАТЕ є 134 держави. Штаб-квартира знаходиться в м. Відень (Австрія). Центральні установи МАГАТЕ розташовуються у Віденському міжнародному центрі.

Згідно зі своїм Статутом, "Агентство прагне до досягнення скорішого і широкого використання атомної енергії для підтримання миру, здоров'я і добробуту в усьому світі".

Слід зазначити, що термін "атомна енергія" тут вживається в широкому сенсі. Він не обмежується тільки ядерною енергетикою. Значна частина програм МАГАТЕ присвячена застосуванню інших ядерних методів, що ґрунтуються на використанні радіоізотопів і випромінювання.

Передача технології

Понад 55% допомоги, яку Агентство надає країнам, що розвиваються, пов'язані з передачею їм ядерних методів для застосування в сільському господарстві, медицині, промисловості і гідрології. Ще 16% припадає на радіаційний захист і поводження з радіоактивними відходами та 29% - на ядерну енергетику, причому майже половина цієї допомоги пов'язана з підвищенням безпеки АЕС.

Ядерна безпека

Ядерна енергія володіє величезною руйнівною силою, і вона повинна бути безпечною. Згідно зі своїм Статутом, МАГАТЕ наділене повноваженнями розробляти спеціальні міжнародні критерії та нормативи, для використання їх у своїй діяльності, а також для держав, які згодні їх прийняти. Воно здійснює цю роботу в тісній співпраці з іншими міжнародними установами, такими, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародна організація праці (МОП).

Основні норми безпеки МАГАТЕ з радіаційного захисту, Основи і норми безпеки АЕС, а також Основи і норми безпеки в галузі поводження з радіоактивними відходами являють собою узгоджені на міжнародному рівні стандарти безпеки, які все держави, члени МАГАТЕ, можуть використовувати при розробці своїх національних нормативних документів.

Агентство розробляє стандарти, за якими можна судити, чи достатньо захищене від радіації те чи інше виробництво, а також видає інструкції, як потрібно поводитися з ядерними матеріалами.

Нерозповсюдження ядерної зброї

МАГАТЕ - єдиний у світі міжнародний інспектор з питань ядерних гарантій та контролю в області цивільних ядерних програм. Мета контролю - не допустити передачі ядерних матеріалів, що використовуються в ядерних установках, розташованих у 70 країнах світу, на військові цілі.

В МАГАТЕ можна отримати інформацію за всіма аспектами ядерної технології: воно керує діяльністю Міжнародного центру теоретичної фізики в Тресті (Італія), а також має в своєму розпорядженні три лабораторії для досліджень за основними напрямками використання атомної енергії (у сільському господарстві та виробництві продуктів харчування, в радіаційній медицині та радіобіології).

Структура та фінансові ресурси МАГАТЕ

Директивними органами МАГАТЕ є Рада керівників і Генеральна Конференція. Генеральна конференція складається з представників усіх держав - членів МАГАТЕ. В даний час в Раду керівників входять 35 членів, 13 з яких призначаються Радою і 22 обираються Генеральною конференцією. На Секретаріат, який очолює Генеральний директор, покладається обов'язок здійснення програми МАГАТЕ після її затвердження Радою і Генеральною конференцією.

Рада керівників

Рада керівників звичайно збирається п'ять разів на рік: у березні та червні, у вересні - безпосередньо до і після чергової щорічної сесії Генеральної конференції - і відразу після сесії її Комітету з технічної допомоги і співробітництва, в грудні. Вона розглядає звітність, програму і бюджет МАГАТЕ і подає Генеральній конференції звітність щодо цих питань і розглядає також заяви про прийом в члени Агентства. Крім того, вона затверджує угоди про гарантії та публікацію норм МАГАТЕ з безпеки, а також уповноважена назвати Генерального директора, який затверджується Генеральною конференцією.

Генеральна конференція

Генеральна конференція, що складається з усіх держав-членів, скликається один раз на рік для розгляду, серед інших питань, доповіді Ради керівників за попередній рік, затвердження звітності та програми, бюджету, а також затвердження будь-яких заяв про прийом в члени Агентства. Вона уповноважена робити у Ради запити доповідей з будь-яких питань, що належать до функцій Агентства.

Секретаріат

Секретаріат МАГАТЕ, в якому працюють 2212 співробітників категорії фахівців і співробітників підтримки, здійснює програми та діяльність, схвалені директивними органами Агентства. Секретаріат очолюється Генеральним директором, який є головною адміністративною посадовою особою і призначається на чотирирічний термін.

Станом на 18.01.2022 - 10:10

Виробничі показники
Енергоблок №1 620 МВт
Енергоблок №2 1028 МВт
Енергоблок №3 1031 МВт
Енергоблок №4 1028 МВт
Енергоблок №5 1031 МВт
Енергоблок №6 1049 МВт
Сумарне навантаження 5787 МВт
Радіаційний стан
Промисловий майданчик 0.08 мкЗв/г
м. Енергодар 0.09 мкЗв/г
Метеорологічний стан
Температура повітря -0.7
Вітер ЗПнЗ
Швидкість вітру 5.9 м/с
Відносна вологість 99 %
Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.