Радіаційний вплив ССВЯП

Радіаційний вплив ССВЯП на атмосферу регіону

При нормальній експлуатації ССВЯП виходу радіонуклідів в атмосферу з ВКЗ-ВВЕР не відбувається.

За час експлуатації не було досягнуто меж безпечної експлуатації;

Не було виявлено порушення проектних меж;

Радіаційний контроль майданчика ССВЯП показує, що вміст радіонуклідів у воді свердловин, стічній воді, атмосферних випадіннях і атмосферному повітрі відповідає природному фону і рівню глобального забруднення регіону.

Абсолютний вміст довгоживучих радіонуклідів у гідросфері регіону вказує на глобальний характер їх походження. Оцінки радіоекологічного стану гідросфери регіону в багатьох випадках обґрунтовувалися індикаційними властивостями живих організмів водних систем. На підставі різних методик оцінки якості води найбільшого об'єкта регіону - Каховського водосховища, і на підставі результатів вимірювання радіоактивності води можна зробити висновок - рівень забруднення радіонуклідами гідросфери регіону набагато менший допустимого.

Радіаційний вплив ССВЯП на наземні екосистеми

При нормальній експлуатації ССВЯП забруднення радіонуклідами наземних екосистем не відбувається.

Незважаючи на ландшафтну схильність ґрунтового і рослинного покриву лівобережної частини регіону Запорізької АЕС до акумуляції радіонуклідів, дані багаторічних спостережень свідчать про відповідність рівня вмісту радіонуклідів у ґрунтово-рослинному шарі регіону рівням глобального забруднення і фонового вмісту.

На майданчику ССВЯП встановлено радіаційний контроль, що включає в себе:

 • вимірювання максимальної сумарної потужності дози по контрольним точкам ВКЗ-ВВЕР;
 • вимірювання концентрації радіоактивних аерозолів з вихідних вентиляційних каналів;
 • вимірювання радіоактивного забруднення поверхні контейнера ВКЗ-ВВЕР;
 • вимірювання радіоактивності атмосферного повітря в районі майданчика ССВЯП;
 • вимірювання радіоактивності атмосферних випадінь в районі майданчика ССВЯП;
 • вимірювання радіоактивного забруднення підземних вод в районі майданчика ССВЯП;
 • вимірювання радіоактивного забруднення стічних вод з майданчика ССВЯП;
 • вимірювання інтегральної дози гамма-випромінювання по периметру майданчика ССВЯП;
 • безперервний автоматизований контроль ПЕД гамма-випромінювання по периметру майданчика ССВЯП і за його межами здійснюється автоматизованою вимірювально-інформаційною системою радіаційного контролю (ВІС РК ССВЯП).

Дози опромінення населення

Для забезпечення неперевищення дози опромінення на межі периметра майданчика зберігання ССВЯП для персоналу категорії «Б» вище 2 мЗв/рік і 1 мЗв/рік для населення (категорії «В») введені коригуючі організаційно-технічні заходи:

 • контейнери на майданчику ССВЯП встановлюються відповідно до картограм розміщення ВКЗ-ВВЕР;
 • в процесі виконання операцій контейнерного зберігання в зоні, що прилягає до майданчика зберігання, виконуються заміри доз радіоактивності для забезпечення відповідності приймальним критеріям;
 • на майданчику ССВЯП здійснюється радіаційний і дозиметричний контроль. Результати контролю використовуються для перевірки і забезпечення умов радіаційної безпеки при виконанні персоналом операцій на майданчику ССВЯП.

І надалі при встановленні нових контейнерів з відпрацьованим паливом на майданчик ССВЯП будуть продовжені вимірювання фактичних потужностей дози.

Розрахунки показують, що доза додаткового опромінення критичної групи для населення (2,5 км від ВП ЗАЕС), обумовлена впливом ССВЯП, не перевищує величину 0,01 мкЗв/рік.

Утворення рідких і твердих радіоактивних відходів

Завдяки пасивному характеру системи ВКЗ-ВВЕР, при транспортуванні і зберіганні відпрацьованого палива на території ССВЯП радіоактивних відходів не утворюється. Рідкі радіоактивні відходи, що утворюються при дезактивації БГК, перевантажувального контейнера за обсягом не перевищують аналогічні відходи при дезактивації транспортного контейнера ТК-13, що застосовувався раніше. Протягом року на енергоблоках станції таких відходів очікується не більше 3,0 м3 при загальній активності менше 100 мілікюрі.

Викиди і скиди тепла і вологи

Частка перерозподіленого тепла становить менше 0,1% всього теплового навантаження Запорізької АЕС, що практично не чинить ніякого додаткового навантаження на навколишнє середовище.

Відбір води для заповнення втрат води в технологічних циклах

У додатковому водозаборі при експлуатації ССВЯП немає потреби.

Відчуження земель

Додаткового відчуження земель не потрібно. Майданчик ССВЯП і всі технологічні операції проводяться в рамках наявної площі території Запорізької АЕС.

Станом на 26.01.2022 - 10:13

Виробничі показники
Енергоблок №1 644 МВт
Енергоблок №2 1025 МВт
Енергоблок №3 1029 МВт
Енергоблок №4 -
Енергоблок №5 1027 МВт
Енергоблок №6 1046 МВт
Сумарне навантаження 4771 МВт
Радіаційний стан
Промисловий майданчик 0.09 мкЗв/г
м. Енергодар 0.08 мкЗв/г
Метеорологічний стан
Температура повітря -5.5
Вітер ЗПдЗ
Швидкість вітру 3.2 м/с
Відносна вологість 80 %
Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.