1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Цей документ «Гендерна політика ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.32.181-20 (далі – гендерна політика) розроблено вперше.

1.2 «Гендерна політика ДП «НАЕК «Енергоатом» є документом системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямом діяльності «Управління людськими ресурсами», код 4.20.10, «Адміністративне управління», код 1.10.20, «Відносини з громадськістю та засобами масової Інформації», код 1.20.30, «Відносини з партнерами», код 1.20.60 за класифікацією, встановленою стандартом підприємства СОУ НАЕК 180:2020 «Організація процесів управління. Класифікатор напрямів діяльності».

1.3 Цей документ визначає основні цілі та завдання гендерної політики «ДП «НАЕК «Енергоатом» та шляхи їх досягнення.

1.4 Гендерну політику ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблено з урахуванням вимог:

 • Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» №722 від 30.09.2019.
 • Указу Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 № 501/2015
 • Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР;
 • Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IV;
 • Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. № 5207-VI;
 • Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
 • Конвенції Міжнародної організації праці про дискримінацію в галузі праці та занять № 111.
 • Конвенції Міжнародної організації праці про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками № 156.
 • Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2020 роки.

1.5 Гендерна політика передбачає формування конкретних цілей та шляхів їх досягнення з обов’язковим переглядом їх актуальності та результативності кожні два роки (Додаток А).

1.6 Цей документ повинні знати усі працівники Компанії.

1.7 Цей документ має знаходитись у фонді виробничої документації Дирекції Компанії, у всіх структурних підрозділах Дирекції та в усіх ВП Компанії.

1.8 Підрозділом, відповідальним за ведення цього документу є дирекція з комунікацій.

2. ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

2.1 Основні принципи гендерної політики ДП «НАЕК «Енергоатом»:

 • колективна взаємоповага та запобігання дискримінації та насильству за ознакою статі задля забезпечення економічного зростання, гідних умов праці та сталого розвитку;
 • справедливо оплачувана продуктивна робота, яка виконується за умов безпеки, свободи, справедливості й людської гідності;
 • рівноправне сприймання, оцінювання та заохочення поведінки, очікувань та потреб як жінок, так і чоловіків без обмежень, зумовлених стереотипами, жорсткими гендерними ролями й упередженнями;
 • створення сприятливого середовища для встановлення балансу між роботою та особистим життям для всіх працівників й повага Компанією до сімейних обов’язків своїх працівників;
 • розширення можливостей для жінок та чоловіків отримувати однакову користь від процесу розвитку, самореалізації та підвищення своєї ролі у Компанії.

2.2 Дотримання Гендерної політики ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачає виконання таких завдань:

1) забезпечувати рівні права для жінок та чоловіків, які працюють в Компанії або є зацікавленою стороною;

2) впроваджувати підходи до управління персоналом, що унеможливлюють будь-які прояви дискримінації та насильства за ознакою статті.;

3) підтримувати професійне зростання та підвищення кваліфікації в рівній мірі жінок та чоловіків;

4) підвищувати рівень привабливості Компанії як соціально відповідального роботодавця, який дотримується принципів не порушення прав людини та запобігання дискримінації у будь-яких її проявах;

6) забезпечення рівного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах та при включенні до кадрового резерву;

7) забезпечувати організацію проактивних заходів щодо забезпечення реалізації гендерної політики в Компанії;

8) брати участь в ініціативах, спрямованих на забезпечення та підтримку гендерної рівності, організованих сторонніми третіми особами/організаціями.

3. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

3.1 Відповідальними за реалізацію гендерної політики Компанії, дотримання її принципів несуть виконавча дирекція з персоналу, генеральні директори і директори ВП та підрозділи, відповідальні за управління персоналом та підвищення кваліфікації.

3.2 Відповідальність за дотримання гендерної політики, запобігання будь-яким проявам дискримінації, насильства за ознакою статі, визначеним чинним законодавством, посадовими інструкціями та іншими організаційно-розпорядчими документами Компанії, несе кожний її працівник.

3.3 Дирекція з комунікацій несе відповідальність за:

 • актуалізацію переліку зацікавлених сторін, цільових неурядових організацій діяльність яких спрямована на поширення принципів й цінностей, пов’язаних із гендерною рівністю й налагодження партнерства з ними;
 • постійний моніторинг зовнішніх ініціатив щодо просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок для подальшої участі у них представників Компанії;
 • впровадження ефективних інструментів комунікації з працівниками щодо результатів реалізації цілей гендерної політики:
  • створення окремої інформаційної рубрики на корпоративному веб-сайті;
  • випуск електронного інформаційного буклета;
  • надання інформації про гендерну політику Компанії у Звіті з управління та Нефінансовому звіті ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • створення скриньки довіри для повідомлень щодо фактів порушення принципів гендерної політики, обробка повідомлень та надання інформації керівництву Компанії для відповідного реагування.

Завантажити документ

Станом на 26.01.2022 - 09:29

Виробничі показники
Енергоблок №1 645 МВт
Енергоблок №2 1024 МВт
Енергоблок №3 1029 МВт
Енергоблок №4 -
Енергоблок №5 1027 МВт
Енергоблок №6 1046 МВт
Сумарне навантаження 4771 МВт
Радіаційний стан
Промисловий майданчик 0.09 мкЗв/г
м. Енергодар 0.07 мкЗв/г
Метеорологічний стан
Температура повітря -5.4
Вітер ПдПдЗ
Швидкість вітру 2.6 м/с
Відносна вологість 86 %
Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.