Система логического и арифметического контроля деклараций введена в эксплуатацию

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о запуске в промышленную эксплуатацию системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее - Система).

Впровадження Системи є результатом командної співпраці Національного агентства, наших іноземних партнерів Програми розвитку ООН в Україні, низки державних органів - держателів реєстрів, ДП «Українські спеціальні системи», Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та фахівців приватних компаній - ТОВ «Finport Technologies Inc.» та АТ «Інститут інформаційних технологій».

Система, здійснюючи логічний та арифметичний контроль, відповідно до затверджених Правил буде присвоювати кожній декларації Показник рейтингу ризику. Такий показник відображатиме ступінь невідповідності відомостей в декларації та наявні в ній ризики, залежно від яких Система визначатиме доцільність та обґрунтованість проведення повної перевірки конкретної декларації.

В основу формування рейтингу ризику закладено:

  • відповідність правильності заповнення розділів декларації суб’єктами декларування;
  • порівняння інформації, зазначеної у різних розділах декларації, між собою;
  • порівняння відомостей декларації з відомостями, що відображені в попередній декларації суб’єкта;
  • кількість задекларованих активів кожного виду.

Крім того, Національне агентство, починаючи з лютого 2018 року здійснювало роботу із запровадження автоматизованого обміну інформацією, що необхідна для перевірки декларацій, затвердивши з держателями реєстрів відповідні порядки та погодивши протоколи автоматизованого обміну інформацією.

Однак змушені констатувати факт, що запуск автоматизованого обміну інформацією з реєстрами Міністерства юстиції, в яких міститься велика кількість критично важливих відомостей, необхідних для перевірки декларацій, стане можливим після прийняття Верховною Радою законопроекту #7276 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства до інформації, необхідної для реалізації його повноважень, який зареєстровано у Верховній Раді ще в листопаді 2017 року.

As of the time 10/17/2021 - 09:15

Performance indicators
Power Unit №1 967 MW
Power Unit №2 -
Power Unit №3 1004 MW
Power Unit №4 -
Power Unit №5 1015 MW
Power Unit №6 1020 MW
Total plant load 4006 MW
Radiation conditions
Industrial ground 0.09 μSv/h
Energodar 0.09 μSv/h
Meteorological state
Air temperature 11.6
Wind ENE
Wind speed 1.1 m/s
Relative humidity 70 %
Atmospheric pressure 760 mm Hg