Results of the evaluation of Safety Culture at Zaporizhzhya NPP for 2017

Анкетування персоналу підрозділів ВП ЗАЕС з питань культури безпеки (КБ) проводиться для виконання вимог документа 00.АБ.ПМ.03-17 «Программа конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ОП ЗАЭС» (п.1.7.4, 1.7 .6 Додатку В), відповідно до Наказу №1 (п.1 Додатку 4).

При проведенні опитування використовується анкета, сформована відповідно до вимог документу «Методика проведення опитування з культури безпеки у ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.06.496-16.

Ефективність проведення опитування забезпечується виконанням наступних вимог:

 • заходи з опитування персоналу включено в річний план-графік роботи з персоналом;
 • дотримується принцип анонімності анкетування;
 • інформація, отримана в ході самооцінки КБ, не використовується для адміністративних покарань персоналу

Завданнями опитування є:

 1. Вивчення характеристик, що відображають рівень розвитку культури безпеки.
 2. Визначення тенденції розвитку культури безпеки та базових характеристик, притаманних їй.

Культура безпеки в організації присутня настільки, наскільки повно втілені і приймаються принципи культури безпеки. Перевірка стану культури безпеки проводиться з метою оцінки поточного рівня КБ у ВП ЗАЕС, оцінки змін стану КБ за звітний період, виявлення факторів, які впливають на зниження КБ.

Вільна робоча атмосфера, в якій існує можливість безбоязно піднімати будь-які питання, що стосуються безпеки, без ризику бути покараним, є дуже важливим елементом сильної культури безпеки. Опитування персоналу в підрозділах ВП ЗАЕС дає можливість виявити думку персоналу про стан культури безпеки.

У 2017 році анкетування проводилося в підрозділах: ЕП, ЕРП, ХЦ, ЦРБ, ЦТПК.

В анкетуванні взяли участь 1272 особи, в тому числі:

 • персонал підрозділів - 829 осіб.
 • керівники підрозділів - 443 особи.

Загальний показник стану культури безпеки - 0.69, що відповідає оцінці «добре». Показники за всіма характеристиками відповідають оцінці «добре».

На думку більшості опитаного персоналу, основними моментами, які вимагають поліпшення, є:

 1. Виділення достатніх коштів для підтримки на належному рівні стану систем і обладнання, приміщень та території.
 2. Виділення достатньої кількості ресурсів (людських, часових) для реалізації заходів щодо підвищення безпеки АЕС.
 3. Створення в колективах атмосфери відкритості і довіри, забезпечення відкритого обміну інформацією.
 4. Підвищення ефективності співпраці з регулюючим органом.

Результати анкетування розглядаються і аналізуються керівництвом ВП ЗАЕС, розробляються коригуючі заходи, які включаються в «Программу конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ОП ЗАЭС».

As of the time 01/23/2022 - 13:55

Performance indicators
Power Unit №1 641 MW
Power Unit №2 1023 MW
Power Unit №3 1030 MW
Power Unit №4 1025 MW
Power Unit №5 1029 MW
Power Unit №6 1044 MW
Total plant load 5792 MW
Radiation conditions
Industrial ground 0.1 μSv/h
Energodar 0.09 μSv/h
Meteorological state
Air temperature -1
Wind NE
Wind speed 2.9 m/s
Relative humidity 72 %
Atmospheric pressure 761 mm Hg