Управління соціальних програм (УСП) ВП ЗАЕС

Більше одинадцяти з половиною тисяч працівників ВП ЗАЕС роблять значний внесок у розвиток енергетики України. Професіоналізм працівників атомної станції дозволяє підтримувати високий рівень культури виробництва, забезпечує безпечну експлуатацію енергоблоків, гарантує економічну стабільність держави. Саме тому на Запорізькій АЕС традиційно приділяють велику увагу персоналу, розуміючи важливе значення ролі людини в успішності і процвітанні підприємства.

Соціальна політика ВП ЗАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» спрямована на формування такої роботи з персоналом, яка орієнтується на отримання не лише економічного, але й соціального ефекту.

У 1996 році з метою вироблення єдиного підходу в прогнозуванні та стратегічному плануванні соціального розвитку ВП ЗАЕС, створення і реалізації системи надання соціальних гарантій персоналу станції було прийнято рішення про створення в службі людського ресурсу відділу соціального розвитку.

Соціальні програми, що діють на Запорізькій АЕС, приваблюють і утримують найбільш цінні кадри, дають працівникам гарантію стабільності і впевненості в завтрашньому дні, що дозволяє їм безпечно і ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Крім того, соціальна політика ВП ЗАЕС спрямована на формування у громадській думці усвідомлення престижності роботи в атомній енергетиці, збереження традицій і цінностей корпоративної культури. Всі соціальні гарантії, компенсації, різні види матеріальної допомоги, які надаються працівникам ВП ЗАЕС та членам їх сімей, знайшли відображення у колективному договорі ДП НАЕК «Енергоатом» і затверджені відповідними положеннями та інструкціями. В даний час розроблено 19 положень та інструкцій, що регламентують надання соціальних гарантій персоналу ВП ЗАЕС.

Щорічно на забезпечення фінансування програм соціального розвитку направляється 20 - 25 млн. грн. Протягом року розглядається більш 2,5 тисяч звернень працівників ВП ЗАЕС, членів їх сімей, жителів міста з питань надання соціальних гарантій і компенсацій. Більше тисячі людей отримують різні види матеріальної допомоги на загальну суму понад 4 млн. грн.

Крім матеріальної допомоги, в рамках реалізації програм закріплення висококваліфікованого персоналу, для вирішення інших побутових проблем, у ВП ЗАЕС діють положення та інструкції, що регламентують порядок надання безвідсоткових позик працівникам ВП ЗАЕС. Кошти, що виділяються на виплату безвідсоткових позик, є поворотними, що дозволяє без залучення додаткових фінансових коштів вирішувати проблеми персоналу, а саме: оплачувати лікування - 43%, оплачувати навчання працівників та їхніх дітей - 21%, купувати товари тривалого користування - 15%, виконувати ремонт квартир і багато іншого.

Система соціального захисту працівників та пенсіонерів ВП ЗАЕС в цілому сформована, але ми готові розглядати та аналізувати будь-які пропозиції щодо її вдосконалення і розвитку відповідно до реалій часу, що змінюються. При цьому будь-яке звернення буде розглянуте, вислухане. Ми працюємо з людьми і для людей. Таким чином, соціальна політика ВП ЗАЕС та інвестиції в людину стають довгостроковим фактором конкурентоздатності Компанії, запорукою нашої стабільної та надійної роботи.