Система радіаційного контролю ССВЯП

Всі операції радіаційного контролю ССВЯП здійснюються відповідно до "Робочої програми радіаційного контролю", що визначає види контролю, періодичність та критерії успішності. На етапі підготовки до відправки відпрацьованого ядерного палива на зберігання в ССВЯП НВП "АтомЕнергоСпецЗахист" за завданням ВП Запорізька АЕС виконує розрахунки радіаційних параметрів залежно від характеристик конкретного запланованого до завантаження в вентильовані контейнери зберігання палива, а також найбільш безпечну схему розстановки нових вентильованих контейнерів зберігання на майданчику ССВЯП.

Радіаційний контроль поділяється на:

  • радіаційний контроль при завантаженні відпрацьованого ядерного палива у вентильовані контейнери зберігання на енергоблоці;
  • транспортування вентильованих контейнерів зберігання;
  • встановлення на майданчику ССВЯП;
  • радіаційний контроль в процесі зберігання ВЯП на майданчику ССВЯП.

Радіаційний контроль в процесі зберігання здійснюється із заданою періодичністю переносними дозиметричними приладами і безперервно, спеціально розробленою і змонтованою "Інформаційно-вимірювальною системою радіаційного контролю ССВЯП" (ІВС РК ССВЯП).

Призначення системи

ІВС РК ССВЯП за видом діяльності є автоматизованою інформаційно-вимірювальною системою безперервного радіаційного контролю.

Відповідно до п.4.5 "Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій" (НП 306.1.2/1.034-2000) ІВС РК ССВЯП за призначенням належить до систем нормальної експлуатації, а за впливом на безпеку - до 3 класу безпеки (класифікаційне позначення - 3Н).

Основні функції ІВС РК ССВЯП

Вимірювання, первинна обробка інформації про параметри радіаційного контролю;

Порівняння поточних значень контрольованих параметрів із заданими пороговими рівнями і видача сигналів їх перевищення;

Видача сигналів про перевищення порогових рівнів на пристрої звукової сигналізації;

Керування режимами роботи пристроїв детектування відповідно до внутрішньої логіки функціонування системи;

Відображення контрольованих параметрів у формі, зручній для сприйняття, діагностики та управління;

Надання оператору засобів управління режимами роботи ІВС РК ССВЯП за допомогою сучасного людино-машинного інтерфейсу;

Ведення бази даних та архівування інформації;

Зберігання та документування інформації;

Видача інформації в стаціонарну мережу АСУ ТП.

Структура системи і призначення її частин

ІВС РК ССВЯП є 3-рівневою системою з централізованим управлінням і розподіленою структурою вимірювання, збору та обробки інформації.

Нижній рівень системи утворюють технічні засоби автоматичного вимірювання параметрів радіаційного та технологічного контролю, встановлені в точках контролю, і пристрій звукової сигналізації, встановлений на пості контролю ССВЯП.

Середній рівень системи утворюють програмно-технічні засоби станції збору даних, розташованої в приміщенні поста контролю ССВЯП.

Верхній рівень системи утворює програмно-технічні засоби робочої станції оператора, розташованої в приміщенні ЦЩРК-2.

Перелік точок контролю, в яких встановлені технічні засоби нижнього рівня, наведено в таблиці.

ТК Місце розташування
1-4Периметр проммайданчика ССВЯП
5Приміщення гаража транспортера
6Аспіраційна установка «ПОСТ-1»
7Пост контролю ССВЯП

Первинне електроживлення станції збору даних здійснюється від двох фідерів 220В мережі власних потреб АЕС. Гарантоване електроживлення забезпечується пристроями автоматичного перемикання фідерів і безперебійного живлення. До складу станції збору даних також входять аналізатори контролю параметрів мережі.

Для відображення поточної інформації, сигналізації і дистанційного керування технічними засобами нижнього рівня до складу станції збору даних входить пульт управління з рідкокристалічним дисплеєм.