Статті та публікації

На Запорізькій АЕС відбулась нарада Комітету з культури безпеки

04.02.2019

Порядок денний наради містив низку важливих питань. У першу чергу представники Комітету заслухали звіт про виконання організаційно-технічних заходів «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток Культури безпеки у ВП ЗАЕС на 2017-2018 рр.».
Також були розглянуті показники експлуатаційної безпеки та технічного стану енергоблоків АЕС, результати роботи системи пропозицій від персоналу для керівництва ВП ЗАЕС, стан виконання плану заходів з розвитку та підтримки культури захищеності, результати опитування персоналу підрозділів Запорізької АЕС з питань культури безпеки за 2018 рік, у тому числі з питань впровадження «політики непокарання», а також обговорено план роботи Комітету на 2019 рік.
На основі отриманої інформації було вирішено при розробці «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток Культури безпеки в ВП ЗАЕС на 2019-2020 рр.» проаналізувати зведену інформацію про результати оцінки та перевірки культури безпеки і впровадити позитивну практику, враховуючи результати опитування персоналу підрозділів з питань культури безпеки за 2018 рік.
Також вирішили продовжити роботу в програмному комплексі з пропозиціями персоналу в частині оперативного збору, обліку, аналізу пропозицій та інформування персоналу про їх реалізацію.
Стосовно культури захищеності - працювати згідно з затвердженим планом на 2019 рік.
На завершення наради учасники заходу затвердили план роботи Комітету з Культури безпеки ВП ЗАЕС на 2019 рік та підтримали пропозицію включити до складу Комітету головного фахівця з атомних електростанцій (з організації виробництва) - начальника виробничо-технічної служби.


На ЗАЕС пройшов конкурс плакатів з культури безпеки

22.11.2018

Конкурс плакатів з культури безпеки – це  традиційний щорічний захід, який проводиться в межах огляду-конкурсу "Ми так працюємо, живемо та відпочиваємо". На розгляд комісії було представлено 24 плакати.
Взяли в ньому участь працівники десяти підрозділів станції. На розгляд конкурсної комісії було представлено 24 роботи, які мали відповідати таким критеріям: рівень художнього виконання, актуальність проблеми, інформаційність, відповідність плакату цілям та завданням конкурсу, відповідність тексту (призову, гаслу, слогану) сюжетно-композиційному змісту плакату.     
«Ми вже не перший рік проводимо цей конкурс. Минулого року прийняли рішення розмістити кращі роботи в кабінетах та виробничих приміщеннях, - говорить голова комісії, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Олександр Ігнатченко. - І цього року такий захід приніс позитивні результати: збільшилась кількість плакатів, так само як і поліпшилась їх якість. Деякі можна навіть відбирати прямо зараз і використовувати як наочні посібники на території  станції. Радує й те, що результатом такої творчої праці стали високохудожні й актуальні роботи».
Члени комісії зазначили, що цього року кількість плакатів, які повною мірою відповідають критеріям конкурсу, значно збільшилася. «Якщо в перші роки вони були орієнтовані більш на техніку безпеки, безпечне виконання робіт та охорону праці, то сьогодні практично всі відповідають темі культури безпеки», – зазначив начальник служби аналізу безпеки Олександр Депенчук.
У номінації «Кращий плакат» переможною визнана робота Надії Скопіной зі служби головного метролога. У номінації «Кращий плакат-попередження» перемогли представники цеху господарського обслуговування – Юлія Семутіна, Інна Синявська та Олександр Углов. У номінації «Кращий сатиричний плакат» перемогли роботи Надії Балицької та Олени Тарасенко з цеху теплової автоматики та вимірювань.


Підсумки оцінки Культури безпеки на Запорізькій АЕС за 2017 рік

16.08.2018

Анкетування персоналу підрозділів ВП ЗАЕС з питань культури безпеки (КБ) проводиться для виконання вимог документа 00.АБ.ПМ.03-17 «Программа конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ОП ЗАЭС» (п.1.7.4, 1.7 .6 Додатку В), відповідно до Наказу №1 (п.1 Додатку 4).
При проведенні опитування використовується анкета, сформована відповідно до вимог документу «Методика проведення опитування з культури безпеки у ДП «НАЕК «Енергоатом» МТ-Д.0.06.496-16.
Ефективність проведення опитування забезпечується виконанням наступних вимог:
- заходи з опитування персоналу включено в річний план-графік роботи з персоналом;
- дотримується принцип анонімності анкетування;
- інформація, отримана в ході самооцінки КБ, не використовується для адміністративних покарань персоналу.
Завданнями опитування є:
1. Вивчення характеристик, що відображають рівень розвитку культури безпеки.
2. Визначення тенденції розвитку культури безпеки та базових характеристик, притаманних їй.
Культура безпеки в організації присутня настільки, наскільки повно втілені і приймаються принципи культури безпеки. Перевірка стану культури безпеки проводиться з метою оцінки поточного рівня КБ у ВП ЗАЕС, оцінки змін стану КБ за звітний період, виявлення факторів, які впливають на зниження КБ.
Вільна робоча атмосфера, в якій існує можливість безбоязно піднімати будь-які питання, що стосуються безпеки, без ризику бути покараним, є дуже важливим елементом сильної культури безпеки. Опитування персоналу в підрозділах ВП ЗАЕС дає можливість виявити думку персоналу про стан культури безпеки.
У 2017 році анкетування проводилося в підрозділах: ЕП, ЕРП, ХЦ, ЦРБ, ЦТПК.
В анкетуванні взяли участь 1272 особи, в тому числі:
- персонал підрозділів - 829 осіб.
- керівники підрозділів - 443 особи.
Загальний показник стану культури безпеки - 0.69, що відповідає оцінці «добре». Показники за всіма характеристиками відповідають оцінці «добре».
На думку більшості опитаного персоналу, основними моментами, які вимагають поліпшення, є:
1. Виділення достатніх коштів для підтримки на належному рівні стану систем і обладнання, приміщень та території.
2. Виділення достатньої кількості ресурсів (людських, часових) для реалізації заходів щодо підвищення безпеки АЕС.
3. Створення в колективах атмосфери відкритості і довіри, забезпечення відкритого обміну інформацією.
4. Підвищення ефективності співпраці з регулюючим органом.
Результати анкетування розглядаються і аналізуються керівництвом ВП ЗАЕС, розробляються коригуючі заходи, які включаються в «Программу конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ОП ЗАЭС».


На Запорізькій АЕС підбито підсумки конкурсу плакатів з культури безпеки

22.11.2017

На Запорізькій АЕС відбувся конкурс плакатів на тему: «Культура безпеки». Переможцем відразу в двох номінаціях «Кращий плакат з культури безпеки – 2017» та «Кращий плакат – попередження» стала Надія Балицька (цех теплової автоматики і вимірювань). У номінації «Кращий сатиричний плакат» перемогла Наталія Чернофостова (електричний цех), а в номінації «Краще художнє виконання» – Олег Скачок і Тетяна Кравець (цех радіаційної безпеки).
«Якщо в минулі роки плакати були більш різнопланові, то в цьому році в плакатах з культури безпеки більше конкретики, спрямованої на принципи та підходи до розвитку культури безпеки. Всі плакати якісні та інформативні. Дотримані всі завдання і вимоги. Такий єдиний підхід представлено вперше. Тому багато плакатів можна використовувати в якості наочної агітації і при навчанні на робочих місцях і в навчально-тренувальному центрі станції» – підвів підсумок конкурсу плакатів з культури безпеки начальник управління кадрів Володимир Черноляхов.
Цього року вісім підрозділів Запорізької АЕС представили на суд журі 18 творчих робіт. Комісія оцінювала плакати, враховуючи оригінальність, композиційне рішення і рівень художнього виконання.


Проведено щорічну оцінку Культури безпеки на Запорізькій АЕС

04.05.2017

Підбито підсумки щорічної оцінки Культури безпеки на Запорізькій АЕС на основі анкетування персоналу з самооцінки стану культури безпеки. Порівняння результатів анкетування 2016 року і 2014 року дозволяє робити висновки про стабільно високий рівень культури безпеки на ЗАЕС за всіма характеристиками.
На Запорізькій АЕС щорічне анкетування проводиться з 2010 року. Анкетуванням персоналу займається група соціальної діагностики служби якості під керівництвом провідного соціолога Наталії Насіковської. Метою анкетування є оцінка поточного рівня культури безпеки в підрозділах станції, вироблення рекомендацій та пропозицій для поліпшення культури безпеки.
Щорічно фахівцями групи опитується близько 2000 чоловік з різних напрямків. «Анкети дають можливість персоналу висловити свою думку про різні сторони своєї діяльності, що відносяться як до питань безпеки, так і до питань організації робіт, взаємодії всередині підрозділів, взаємин з керівниками. Отримана інформація використовується для порівняння відповідей між окремими групами персоналу, щоб визначити ступінь відмінностей у сприйнятті тих чи інших питань культури безпеки. Різниця в думках керівників і персоналу може говорити про ступінь актуальності проблеми. Відповідно: чим більша різниця в думках у керівників і персоналу щодо досліджуваного питання, тим більше уваги треба приділяти цій проблемі», - розповідає Наталя Насіковська.
Звіт за узагальненими даними анкетування персоналу станції надається керівництву Запорізької АЕС, керівникам підрозділів і розміщується в локальній мережі станції для ознайомлення всього персоналу.
Культура безпеки - одне з пріоритетних напрямків діяльності всіх атомних електростанцій України. Оцінка її стану є постійною практикою в діяльності Компанії ДП «НАЕК «Енергоатом».